Personvern & sikkerhet
Oppdatert over en uke siden

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER

Behandling av personopplysninger i Tikkio AS

Når du bruker nettsiden/mobilappen vår og/eller er i kontakt med oss for å bestille og kjøpe billetter og varer fra oss i Tikkio AS, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Tikkio AS (org.nr. 913 135 229) ved daglig leder Kjell-Are Furnes.

Kontaktinformasjonen til Tikkio AS er:

Adresse: Sjøvegen 77, 6052 Giske

Organisasjonsnr.: 913 135 229

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte: support@tikkio.com

  1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

1.1 Ikke-brukere: Hvis du kun besøker de offentlig tilgjengelige delene av vår nettside/app samler vi ikke inn noen personopplysninger om deg. Vi kan likevel automatisk samle inn informasjon om dine besøk, slik som brukermønster. Informasjon som samles inn på denne måten inneholder ikke opplysninger om kontaktinformasjon, eller noen andre typer personopplysninger, og slik informasjon brukes kun i samlet form for å analysere, drive og utvikle nettstedet, uten at informasjonen kan knyttes til enkeltpersoner.

Når du besøker tikkio.com, samtykker du i at vi bruker informasjonskapsler (cookies). Dette er små datafiler sendes fra vårt nettsted og lagres på din datamaskin. Disse er helt nødvendige for at løsningen skal fungere når det gjelder navigasjon, pålogging og bestilling:

• Kapslene husker dine valg på nettstedet for å øke brukervennligheten.

• Kapslene hjelper Tikkio til å forstå bruken av nettsidene våre, slik at vi kan forbedre funksjonalitet og brukervennlighet.

• Kapslene brukes for å vise deg annonser for Tikkio på andre nettsteder.

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her: https://help.tikkio.com/nb/articles/8617432-cookie-policy. Vi behandler personopplysninger gjennom cookies på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

1.2 Brukere: Dersom du oppretter en bruker på vår nettside/app vil vi samle inn og lagre personopplysninger om deg når du registrerer deg som bruker. Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

  1. Vi samler inn følgende personopplysninger til følgende, nærmere angitte formål: Administrasjon av brukerkonto og identifikasjon av brukeren for å levere billetter og tjenester som brukeren har bedt om. De personopplysningene som behandles for å oppnå formålet om administrasjon av brukerkonto er navn, kjønn, alder, adresse, mobiltelefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk. Opplysningene som samles inn lagres i Tikkios egen database. Behandling av disse personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre forpliktelser etter avtalene vi inngår med deg, jf. GDPR artikkel 6(1)(b).

  2. Identifisering av kunder for å tilby brukerstøtte i forbindelse med billetter og tjenester, og besvarelse av henvendelser som kommer inn til oss. For å oppnå slike formål behandler vi navn, brukernummer fra Tikkios databaser, e-postadresse, telefonnummer og eventuelle opplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandling av opplysningene skjer på grunnlag av en interesseavveining, der vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse etter GDPR artikkel 6(1)(f) i å hjelpe kunden med bruker- og kundestøtte.

  3. Betalingsløsninger. Vi behandler personopplysninger for å kunne tilby ulike betalingsløsninger som Adyen, Vipps og Klarna for kundene i forbindelse med kjøp av våre tjenester. For å oppnå slike formål behandler vi navn, fødsels- og personnummer, adresse og mobiltelefonnummer. Behandling av disse personopplysningen er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre forpliktelser etter avtalene vi inngår med deg, jf. GDPR artikkel 6(1)(b).

  4. Oppfølging av kunder i forbindelse med gjennomføring av arrangementer. Vi eller de arrangører som bruker oss bruker personopplysninger for å komme i kontakt med deg, f.eks. i forbindelse med avslutninger av arrangement, arrangementsstart eller når annen viktig informasjon knytet til ditt kjøp hos oss må ut til deg. For å oppnå slike formål lagrer vi personopplysninger som navn og e-postadresse. Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre forpliktelser etter avtalene vi inngår med deg, jf. GDPR artikkel 6(1)(b).

  5. Markedsføring. Vi behandler personopplysninger for å kunne levere relevante e-poster og tilby målrettet markedsføringsrelatert innhold på sosiale medier for våre kunder. For å oppnå slike formål lagrer vi din e-postadresse. Behandlingen av personopplysninger for markedsføringsrelaterte formål gjøres på grunnlag av ditt samtykke, jf. GDPR artikkel 6(1)(a).

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Tikkio AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Intercom. Vi benytter Intercom som databehandler for å oppfylle formål knyttet til å levere brukerstøtte i forbindelse med behandling brukerhenvendelser om våre tjenester. Intercom behandler personopplysninger som angitt i punkt 1.2.2.

  • Vipps. Vi benytter Vipps som databehandler for å kunne oppfylle formål knyttet til å levere betalingsløsninger. Vipps behandler personopplysninger som angitt i punkt 1.2.3. Dette skjer bare dersom du velger å benytte Vipps som betalingsmetode. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Vipps' personvernerklæring som kan leses her: https://vipps.no/personvern-og-vilkar/vipps-privacy-protection-policy-old/?gclid=EAIaIQobChMI3OXYkNXIggMVA1MYCh1TDwG1EAAYASAAEgL9w_D_BwE

  • Adyen. Vi benytter Adyen som databehandler for å kunne oppfylle formål knyttet til å levere betalingsløsninger. Adyen behandler personopplysninger som angitt i punkt 1.2.3. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Adyens personvernerklæring som kan leses her: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

  • Klarna. Vi benytter Klarna som databehandler for å kunne oppfylle formål knyttet til å levere betalingsløsninger. Klarna behandler personopplysninger som angitt i punkt 1.2.3. Dette skjer bare dersom du velger å benytte Klarna som betalingsmetode. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring som kan leses her: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nb_no/privacy?_gl=1*1rhi86u*_gcl_au*MTcwMzI2MDU5LjE3MDAxNDEyNTM.

3. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Behandlingen av personopplysninger som vi foretar skjer hovedsakelig innenfor EU/EØS-området. Dine personopplysninger kan likevel i enkelte tilfeller bli overført til et land utenfor EU/EØS-området som har et svakere personvernnivå enn det som gjelder for personvernlovgivningen i EU/EØS. Når dine personopplysninger overføres til en tredjepart utenfor EU/EØS-området, anlegger vi til ekstra sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet på samme nivå som det som følger av personvernlovgivningen innenfor EU/EØS.

For øyeblikket gjelder dette for personopplysninger som behandles av vår databehandler Intercom. Intercom er sertifisert som mottaker av personopplysninger fra EU/EØS-området gjennom EU-U.S. Data Privacy Framework. For mer informasjon om behandling av personopplysninger under EU-U.S. Data Privacy Framework, se: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overforing-av-personopplysninger-ut-av-eos/omrader-med-tilstrekkelig-beskyttelsesniva/


4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vi behandler for ivaretakelse av våre berettigede interesser i forbindelse med ansettelsesforholdet, slettes når avtalen er oppfylt og vi ikke lenger har en berettiget interesse i å behandle personopplysningene.


5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt på support@tikkio.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt på support@tikkio.com


6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Svarte dette på spørsmålet?